___________________________________________________

Nazwa Firmy:

Biuro Doradztwa i Usług Księgowych „Embiko” Lilijana Bajda

Nazwa Firmy:

Adres:

Al. Wojska Polskiego 84b

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.embiko.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Wśród podstawowych usług oferowanych w zakresie kompleksowej księgowości w firmie EMBIKO znajdą Państwo: Prowadzenie ewidencji ryczałtowych, Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów, Prowadzenie ksiąg handlowych, Obsługa kadrowo-płacowa, Rejestracje działalności gospodarczej, Badanie sprawozdań finansowych i przegląd ksiąg – audyt, Doradztwo podatkowe i inne.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe „SIGMA” Małgorzata Łukowczyk

Nazwa Firmy:

Adres:

Jana Sobieskiego 8-10/7

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.sigma.zgora.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Zapewniamy kompleksową obsługę z zakresu: I. USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE: prowadzenie ksiąg handlowych, prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, zryczałtowany podatek dochodowy, rejestry dla rozliczeń podatku VAT, ewidencję środków trwałych i wyposażenia, sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS, sporządzanie rozliczeń rocznych, sporządzanie sprawozdań finansowych. II. USŁUGI KADROWO-PŁACOWE: zgłaszanie pracowników do ZUS, przygotowanie umów o pracę, sporządzanie list płac oraz kart wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy, prowadzenie kart zasiłkowych, obliczanie składek ZUS, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, roczne rozliczenia pracowników, sporządzanie i dostarczanie do ZUS oraz Urzędu Skarbowego obowiązkowych deklaracji i informacji o uzyskanych dochodach za rok podatkowy, przygotowanie i prowadzenie akt osobowych. III. DORADZTWO KSIĘGOWE: udzielanie wyjaśnień i porad, informacje i konsultacje księgowe, reprezentacja przed Urzędami Skarbowymi i ZUS.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

„Senior” Firma Handlowo-Usługowa Ryszard Rogowski

Nazwa Firmy:

Adres:

Cisowa 2B/5

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.senior-ksiegowosc.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Oferujemy prowadzenie: • ksiąg handlowych czyli tzw. księgowości pełnej • podatkowej księgi przychodów i rozchodów inaczej księgowości uproszczonej • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych • sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych • ewidencji wyposażenia. Proponujemy także: •opracowywanie regulaminów wewnętrznych •sporządzanie sprawozdań finansowych •analizy ekonomiczno-finansowe.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

„Ewtom” Ewa Piwoń 

Nazwa Firmy:

Adres:

Naftowa 4

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.ewtom.eu

Adres strony:

Opis Firmy:

W ramach świadczonych usług wykonujemy: rejestrację zdarzeń gospodarczych, fachową weryfikację dokumentów źródłowych w oparciu o obowiązujące przepisy podatkowe połączone z informacją właściciela, sporządzamy wymagane ewidencje ewidencje VAT, środków trwałych, obowiązkowe deklaracje podatkowe prowadzimy rozliczenia z ZUS oraz sporządzamy i przesyłamy deklaracje, wykonujemy listy płac i karty wynagrodzeń pracowników, sporządzamy wymagane deklaracje dla urzędu skarbowego, prowadzimy bieżącą informację o zmianach w przepisach podatkowych możliwych do zastosowania w obsługiwanej firmie, przypominamy o terminach zobowiązań podatkowych, ustalamy procedury przejmowania dokumentów i sprawnej komunikacji z klientem, sporządzamy zestawienia na podstawie zebranych danych księgowych według potrzeb klienta.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt: