___________________________________________________

Nazwa Firmy:

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Indeks Piotr Szajkowski

Nazwa Firmy:

Adres:

Krośnieńska 3

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.indeks.com.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Zakres oferowanych usług: prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, prowadzenie rozliczeń ZUS, prowadzenie kadr i płac, sporządzanie wniosków kredytowych, sporządzanie biznes-planów, sporządzanie odwołań od decyzji Urzędu Skarbowego, fachowa pomoc podczas kontroli podatkowej, sprawdzanie poprawności prowadzenia ksiąg, sporządzanie zapytań o stosowanie prawa podatkowego, rozliczanie projektów unijnych, sporządzanie rozliczeń z dochodów zagranicznych, sporządzanie wniosków o zwrot VAT z krajów Unii Europejskiej VAT-REF.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe „SIGMA” Małgorzata Łukowczyk

Nazwa Firmy:

Adres:

Jana Sobieskiego 8-10/7

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.sigma.zgora.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Zapewniamy kompleksową obsługę z zakresu: I. USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE: prowadzenie ksiąg handlowych, prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, zryczałtowany podatek dochodowy, rejestry dla rozliczeń podatku VAT, ewidencję środków trwałych i wyposażenia, sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS, sporządzanie rozliczeń rocznych, sporządzanie sprawozdań finansowych. II. USŁUGI KADROWO-PŁACOWE: zgłaszanie pracowników do ZUS, przygotowanie umów o pracę, sporządzanie list płac oraz kart wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy, prowadzenie kart zasiłkowych, obliczanie składek ZUS, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, roczne rozliczenia pracowników, sporządzanie i dostarczanie do ZUS oraz Urzędu Skarbowego obowiązkowych deklaracji i informacji o uzyskanych dochodach za rok podatkowy, przygotowanie i prowadzenie akt osobowych. III. DORADZTWO KSIĘGOWE: udzielanie wyjaśnień i porad, informacje i konsultacje księgowe, reprezentacja przed Urzędami Skarbowymi i ZUS.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe „PLUS” Maria Bartoszko

Nazwa Firmy:

Adres:

Klementowskich 4/17

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.mbplus.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Świadczymy usługi w zakresie: księgi rachunkowe, księgi przychodów i rozchodów, rejestry VAT, inne rejestry i księgi, ewidencje środków trwałych i wyposażenia, płace, kadry, deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe, inna dokumentacja w zależności od potrzeb.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

„Senior” Firma Handlowo-Usługowa Ryszard Rogowski

Nazwa Firmy:

Adres:

Cisowa 2B/5

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.senior-ksiegowosc.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Oferujemy prowadzenie: • ksiąg handlowych czyli tzw. księgowości pełnej • podatkowej księgi przychodów i rozchodów inaczej księgowości uproszczonej • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych • sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych • ewidencji wyposażenia. Proponujemy także: •opracowywanie regulaminów wewnętrznych •sporządzanie sprawozdań finansowych •analizy ekonomiczno-finansowe.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt: