___________________________________________________

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe „SIGMA” Małgorzata Łukowczyk

Nazwa Firmy:

Adres:

Jana Sobieskiego 8-10/7

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.sigma.zgora.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Zapewniamy kompleksową obsługę z zakresu: I. USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE: prowadzenie ksiąg handlowych, prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, zryczałtowany podatek dochodowy, rejestry dla rozliczeń podatku VAT, ewidencję środków trwałych i wyposażenia, sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS, sporządzanie rozliczeń rocznych, sporządzanie sprawozdań finansowych. II. USŁUGI KADROWO-PŁACOWE: zgłaszanie pracowników do ZUS, przygotowanie umów o pracę, sporządzanie list płac oraz kart wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy, prowadzenie kart zasiłkowych, obliczanie składek ZUS, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, roczne rozliczenia pracowników, sporządzanie i dostarczanie do ZUS oraz Urzędu Skarbowego obowiązkowych deklaracji i informacji o uzyskanych dochodach za rok podatkowy, przygotowanie i prowadzenie akt osobowych. III. DORADZTWO KSIĘGOWE: udzielanie wyjaśnień i porad, informacje i konsultacje księgowe, reprezentacja przed Urzędami Skarbowymi i ZUS.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

„Comp-Lex” Biuro Usług Finansowo – Podatkowych Janina Sadowska

Nazwa Firmy:

Adres:

Kupiecka 72/2

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://complexbiurorachunkowe.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Doradztwo podatkowe: - wybór statusu prawnego firmy nowo zakładanej - wybór najkorzystniejszych form opodatkowania - porady podatkowe w ramach obowiązujących przepisów podatkowych - porady w zakresie korzystania z ulg i odliczeń w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Prowadzenie księgowości: - ksiąg rachunkowych - podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów - ewidencja ryczałtu - ewidencji sprzedaży i zakupów do celów VAT - ewidencji środków trwałych i wyposażeń. Ewidencja zatrudnienia: - listy płac - rozliczenie roczne PIT 8B, PIT-11, PIT-40 - ewidencja czasu pracy. Rozliczenia ZUS: - dokumenty zgłoszeniowe - deklaracje miesięczne - przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

„Senior” Firma Handlowo-Usługowa Ryszard Rogowski

Nazwa Firmy:

Adres:

Cisowa 2B/5

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.senior-ksiegowosc.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Oferujemy prowadzenie: • ksiąg handlowych czyli tzw. księgowości pełnej • podatkowej księgi przychodów i rozchodów inaczej księgowości uproszczonej • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych • sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych • ewidencji wyposażenia. Proponujemy także: •opracowywanie regulaminów wewnętrznych •sporządzanie sprawozdań finansowych •analizy ekonomiczno-finansowe.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe „RACHMISTRZ” Zofia Biczyńska

Nazwa Firmy:

Adres:

Wiejska 8

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.rachmistrz.zgora.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek, osób fizycznych i kapitałowych, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, przygotowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, rozliczanie ryczałtu, prowadzenie ewidencji i rozliczenia z zakresu VAT, sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych, sprawy zatrudnienia, płac i kadr, pełna obsługa w zakresie ZUS, sporzadzanie deklaracji INTRASTAT, reprezentacja klienta przed organami US, ZUS, UKS, sporzadzanie biznes planu, pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej, pomoc w zarzadzaniu firm, uzyskanie dofinansowania i rozliczenia z PFRON.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt: