___________________________________________________

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe „PLUS” Maria Bartoszko

Nazwa Firmy:

Adres:

Klementowskich 4/17

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.mbplus.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Świadczymy usługi w zakresie: księgi rachunkowe, księgi przychodów i rozchodów, rejestry VAT, inne rejestry i księgi, ewidencje środków trwałych i wyposażenia, płace, kadry, deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe, inna dokumentacja w zależności od potrzeb.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe „RACHMISTRZ” Zofia Biczyńska

Nazwa Firmy:

Adres:

Wiejska 8

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.rachmistrz.zgora.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek, osób fizycznych i kapitałowych, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, przygotowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, rozliczanie ryczałtu, prowadzenie ewidencji i rozliczenia z zakresu VAT, sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych, sprawy zatrudnienia, płac i kadr, pełna obsługa w zakresie ZUS, sporzadzanie deklaracji INTRASTAT, reprezentacja klienta przed organami US, ZUS, UKS, sporzadzanie biznes planu, pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej, pomoc w zarzadzaniu firm, uzyskanie dofinansowania i rozliczenia z PFRON.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

„Ewtom” Ewa Piwoń 

Nazwa Firmy:

Adres:

Naftowa 4

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.ewtom.eu

Adres strony:

Opis Firmy:

W ramach świadczonych usług wykonujemy: rejestrację zdarzeń gospodarczych, fachową weryfikację dokumentów źródłowych w oparciu o obowiązujące przepisy podatkowe połączone z informacją właściciela, sporządzamy wymagane ewidencje ewidencje VAT, środków trwałych, obowiązkowe deklaracje podatkowe prowadzimy rozliczenia z ZUS oraz sporządzamy i przesyłamy deklaracje, wykonujemy listy płac i karty wynagrodzeń pracowników, sporządzamy wymagane deklaracje dla urzędu skarbowego, prowadzimy bieżącą informację o zmianach w przepisach podatkowych możliwych do zastosowania w obsługiwanej firmie, przypominamy o terminach zobowiązań podatkowych, ustalamy procedury przejmowania dokumentów i sprawnej komunikacji z klientem, sporządzamy zestawienia na podstawie zebranych danych księgowych według potrzeb klienta.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe „SIGMA” Małgorzata Łukowczyk

Nazwa Firmy:

Adres:

Jana Sobieskiego 8-10/7

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.sigma.zgora.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Zapewniamy kompleksową obsługę z zakresu: I. USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE: prowadzenie ksiąg handlowych, prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, zryczałtowany podatek dochodowy, rejestry dla rozliczeń podatku VAT, ewidencję środków trwałych i wyposażenia, sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS, sporządzanie rozliczeń rocznych, sporządzanie sprawozdań finansowych. II. USŁUGI KADROWO-PŁACOWE: zgłaszanie pracowników do ZUS, przygotowanie umów o pracę, sporządzanie list płac oraz kart wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy, prowadzenie kart zasiłkowych, obliczanie składek ZUS, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, roczne rozliczenia pracowników, sporządzanie i dostarczanie do ZUS oraz Urzędu Skarbowego obowiązkowych deklaracji i informacji o uzyskanych dochodach za rok podatkowy, przygotowanie i prowadzenie akt osobowych. III. DORADZTWO KSIĘGOWE: udzielanie wyjaśnień i porad, informacje i konsultacje księgowe, reprezentacja przed Urzędami Skarbowymi i ZUS.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt: