___________________________________________________

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe DELTA Doradca Podatkowy Danuta Oględzka

Nazwa Firmy:

Adres:

Al. Wyzwolenia 4/8

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://delta.walbrzych.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Oferujemy: prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami prawa ewidencji podatkowych i rachunkowych, m. in. podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych, ewidencji ryczałtu, rejestrów VAT i innych, sporządzanie deklaracji podatkowych i zeznań rocznych, sporządzanie rozliczeń ZUS, prowadzenie spraw kadrowych, rozliczanie wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, obsługa dofinansowań z PFRON, szkolenia BHP, wnioski kredytowe i biznesplany, doradztwo podatkowe, reprezentowanie przed organami podatkowymi i sądami, inne usługi związane z działalnością gospodarczą

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Sławomir Zieleń i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa Firmy:

Adres:

Rynek 18/2

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.slawomirzielen.com.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Zakres oferowanych usług: Prowadzenie ewidencji księgowych, takich jak: księgi rachunkowe, książki przychodów-rozchodów, ewidencje do celów najmu, ewidencje ryczałtowa, ewidencje VAT, ewidencje podatku akcyzowego. Reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniu przed: Urzędami i Izbami Skarbowymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Optymalizacja podatkowa, Prowadzenie doradztwa podatkowego, Prowadzenie audytów podatkowych, Reprezentowanie stron przy negocjacjach umów cywilno-prawnych, Prowadzenie szkoleń w zakresie należytego stosowania prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, Rozliczanie podmiotów gospodarczych z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników, Rejestrowanie podmiotów gospodarczych, m.in. spółek z o.o., spółek osobowych w Krajowym Rejestrze Sądowym Pomoc przy likwidacji podmiotów gospodarczych.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt: