___________________________________________________

Nazwa Firmy:

Usługi Księgowo-Informatyczne Agnieszka Kimbort-Kupisz

Nazwa Firmy:

Adres:

Wrocławska 113

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://wbr.com.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Zakres świadczonych usług: opracowanie zasad polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, prowadzenie pełnej ewidencji finansowo-księgowej w oparciu o przepisy prawa bilansowego, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia, ewidencji dla potrzeb podatku VAT, sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, zeznań podatkowych, sprawozdawczości GUS, sporządzanie miesięcznych raportów finansowych.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe DELTA Doradca Podatkowy Danuta Oględzka

Nazwa Firmy:

Adres:

Al. Wyzwolenia 4/8

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://delta.walbrzych.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Oferujemy: prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami prawa ewidencji podatkowych i rachunkowych, m. in. podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych, ewidencji ryczałtu, rejestrów VAT i innych, sporządzanie deklaracji podatkowych i zeznań rocznych, sporządzanie rozliczeń ZUS, prowadzenie spraw kadrowych, rozliczanie wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, obsługa dofinansowań z PFRON, szkolenia BHP, wnioski kredytowe i biznesplany, doradztwo podatkowe, reprezentowanie przed organami podatkowymi i sądami, inne usługi związane z działalnością gospodarczą

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt: