___________________________________________________

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe „Optimo” Dorota Sroka

Nazwa Firmy:

Adres:

Okulickiego 132

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://biurooptimo.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Ewidencje podatkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów: księgujemy dokumenty w odpowiednich do wybranych form opodatkowania ewidencjach; prowadzimy rejestry zakupu i sprzedaży Vat; prowadzimy ewidencje środków trwałych i wyposażenia; sporządzamy deklaracje podatkowe; informujemy podatnika w wybrany przez niego sposób o wysokości podatków. Księgi Handlowe pełna księgowość: opracowujemy plan kont oraz przyjętą politykę rachunkowości w firmie; księgujemy dokumenty w księdze handlowej; prowadzimy rejestry zakupu i sprzedaży Vat; prowadzimy rozrachunki z dostawcami i odbiorcami; prowadzimy ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Rozliczenia kadrowe: sporządzamy listy płac; sporządzamy deklaracje rozliczeniowe ZUS; prowadzimy akta osobowe; prowadzimy wszelkie niezbędne ewidencje pracownicze ewidencja czasu pracy, karty wynagrodzeń. Ponadto jeśli prowadzisz działalność: sporządzimy korekty za poprzednie kresy; wyprowadzimy akta osobowe i wiele innych.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt: