___________________________________________________

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe - Zysk Ptak Ilona  

Nazwa Firmy:

Adres:

Narutowicza 40/21

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://ilona.ptak.w.interiowo.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

BIURO ZAJMUJE SIĘ: 1. Prowadzeniem ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów – ryczałt, karta podatkowa, 2. Sporządzaniem ekspertyz ekonomiczno-finansowych oraz sprawozdań finansowych, 3. Organizacją komórki finansowo-księgowej, 4. Doradztwem w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości, 5. Tworzeniem Bussines Planów oraz składaniem wniosków kredytowych, 6. Prowadzeniem sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego, 7. Prowadzeniem dokumentacji kadrowo-płacowej, 8. Obsługą umów cywilno-prawnych umowy zlecenia, o dzieło, i inne, 9. Wypełnianiem deklaracji PIT, CIT, itp. 10.Wypełnieniem deklaracji VAT, 11. Wypełnianiem deklaracji ZUS oraz obsługą programu Płatnik, 12. Przygotowaniem rocznych deklaracji podatkowych.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe MIRA Mirosława Fluder - Necel

Nazwa Firmy:

Adres:

Stalowa 3/12

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://biurorachunkowemira.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Zajmujemy się profesjonalną obsługą księgową spółek prawa handlowego jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Właścicielem biura jest Mirosława Fluder - Necel, która posiada Licencję Ministerstwa Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 3400/2003.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Kancelaria Prawno - Podatkowa „Perfect” Marek Michnik

Nazwa Firmy:

Adres:

Baczyńskiego 12

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://kancelariaperfect.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Pełny zakres usług Kancelarii obejmuje: doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, księgowość, kadry i płace, spółki celowe, wirtualne biuro, ubezpieczenia, doradztwo finansowe, windykacja należności, pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Przedsiębiorstwo Usług Podatkowych „Wawel-Express” Ochenduszko Zbigniew

Nazwa Firmy:

Adres:

Legionów 24/7

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.ochenduszko.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Prowadzimy kompleksową obsługę finansowo-księgową w skład której wchodzi: opracowanie i wdrożenie Zakładowego Planu Kont oraz instrukcji obiegu dokumentów, prowadzenie ksiąg rachunkowych, rejestracja dowodów księgowych w księgachrachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości, prowadzenie książki przychodów i rozchodów, rachunkowość dla uproszczonych form opodatkowania: ryczałt, karta podatkowa prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie elektronicznie deklaracji podatkowych: CIT, PIT, VAT sporządzanie i składanie innych potrzebnych deklaracji skarbowych, sporządzanie deklaracji ZUS oraz elektroniczne przekazywanie dokumentów do ZUS i inne.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt: