___________________________________________________

Nazwa Firmy:

PHU CA IRA Gazda Katarzyna

Nazwa Firmy:

Adres:

Południowa 5

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.rachunkowosc.rzeszow.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Biuro rachunkowe Ca IRa prowadzi pełen zakres usług księgowych począwszy od ewidencji uproszczonych jaką jest ryczałt ewidencjonowany do pełnych ksiąg. Oferujemy Państwu swe usług w zakresie: prowadzenie ewidencji dla celu ryczałtu ewidencjonowanego; prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów; sporządzenie ewidencji dla celów podatku VAT; obsługę kadrowej zarówno dla pracowników jak i zleceniobiorców; sporządzanie deklaracji ZUS; sporządzanie sprawozdań dla celów GUS; prowadzenie ksiąg handlowych pełne księgi; sporządzanie sprawozdań finansowych; rozliczanie dotacji unijnych i innych dofinansowań; inne wg potrzeb klienta.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe „JJ” Bernadeta Gaik

Nazwa Firmy:

Adres:

Reformacka 6

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.biuro.rachunkowe.rzeszow.pl/?file=biuro-rachunkowe-jj

Adres strony:

Opis Firmy:

Biuro Rachunkowe JJ, z siedzibą w Rzeszowie, jest firmą księgową o szerokim zakresie usług. Zajmujemy się m.in.: doradztwem; kompleksową obsługą ksiąg handlowych; wystawianiem deklaracji CIT, PIT, VAT; obsługą kadr i płac; kompleksowa obsługą ZUS. Biuro posiada obowiazkową polisę OC w Zakładzie Ubezpieczeniowym PZU. Certyfikat Ministerstwa Finansów nr 16769/00.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Beetsma HRM-System Sp. z o.o.

Nazwa Firmy:

Adres:

Hutników 9

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.hrm-system.eu/

Adres strony:

Opis Firmy:

Zespół HRM-SYSTEM posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do koordynacji złożonych projektów, począwszy od rekrutacji i selekcji, organizacji badań lekarskich, szkoleń BHP i innych oraz pełnej obsłudze kadrowo-płacowej pracowników skończywszy. Oferujemy: Usługi kadrowo-płacowe; Kompleksową obsługę w zakresie BHP; Doradztwo prawne; Rozwiązania rekrutacyjne; Szkolenia z zakresu kadr, płac oraz BHP; Szkolenia sprzedażowe i negocjacyjne. Wspólnie z naszymi Klientami znajdujemy i wdrażamy efektywne rozwiązania z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, a potwierdzeniem naszych kwalifikacji są referencje i stale powiększające się grono Klientów.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowo-Finansowe S.C. „Null Podatek” Jerzy, Agnieszka Hadała

Nazwa Firmy:

Adres:

Słowackiego 24/3

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.nullpodatek.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

NULL PODATEK od lat zajmuje się pełną księgowością i obsługą finansową różnych podmiotów, oferując swoim Klientom pełen nadzór rachunkowo-księgowy. W ramach naszej działalności finansowo-księgowej oferujemy: prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów; ewidencje uzupełniające księgę przychodów i rozchodów; prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego; prowadzenie i weryfikację ksiąg rachunkowych i handlowych pełna księgowość i rachunkowość finansowa; opracowanie, modyfikacje oraz wdrożenie zakładowego planu kont; przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie pełnej ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia; prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT; sporządzenie dokumentacji sprawozdawczej – deklaracji i sprawozdań finansowych; opracowanie dobrej polityki rachunkowości w firmie; prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów; pełne wsparcie pracowników działu księgowości przez 24 godziny na dobę – konsultacje i doradztwo księgowe.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt: