___________________________________________________

Nazwa Firmy:

Skarbek Sp. z o.o.

Nazwa Firmy:

Adres:

Ks. Ściegiennego 1/3

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.biuroskarbek.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

W ramach umowy oferujemy prowadzenie ewidencji księgowych, rozliczeń podatkowyh i ubezpieczeń społecznych. Zakres naszych usług obejmuje prowadzenie: ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów ryczałt, rejestrów podatku od towarów i usług VAT, ewidencji środków trwałych i wyposażenia z miesięcznym   naliczaniem amortyzacji, prowadzenie spraw kadrowo – płacowych, kompleksowa obsługa zatrudnienia w ramach prawa pracy i przepisów ZUS, prowadzenie akt osobowych, ewidencja czasu pracy pracowników, naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, rozliczanie składek ZUS. Sporządzamy: deklaracje do ZUS i US z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku VAT i VAT-UE, sprawozdania finansowe bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkową, zestawienia i prezentacje raportów finansowych, zakładowe plany kont oraz opracowujemy zasady polityki rachunkowości.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe „Ewa” Ewa Stilger 

Nazwa Firmy:

Adres:

Reymonta 14

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.ewabiuro.opole.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

W naszej ofercie znajdziecie państwo: doradztwo administracyjne przez rozpoczęciem działalności, prowadzenie Ksiąg Rachunkowych, prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów, prowadzenie ewidencji ryczałtowych, obsługa kadrowo-płacowa, obsługa ZUS, zwrot podatku zagranicznego Holandia i Niemcy.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe „Zofia” Malwina Augustynowicz 

Nazwa Firmy:

Adres:

Głogowska 17b

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://biuro-zofia.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Oferujemy usługi z zakresu księgowości, kadr, płac oraz BHP. W zakresie kadr oferujemy: prowadzenie akt osobowych pracownika, przygotowanie dokumentów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, sporządzanie: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, chorobowych, macierzyńskich, prowadzenie ewidencji oraz kontroli ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP, obsługa kontroli. Oferujemy dodatkowo kompleksową obsługę w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: szkolenia BHP, sporządzanie oceny ryzyka zawodowego, okresowa ocena i poprawa warunków pracy, pełna obsługa wszelkich zagadnień dotyczących spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe B & R S.C. Beata i Rafał Szczerbaniewicz

Nazwa Firmy:

Adres:

Złota 12A

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.b-r.opole.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

W ofercie z zakresu ksiąg rachunkowych znajdziecie Państwo: opracowanie zakładowego planu kont, sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym,ewidencjonowanie operacji gospodarczych, sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło, sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT, przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników oraz osób zatrudnionych, sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych ZUS, przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji skarbowych, dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS, sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8, stałe konsultacje podatkowe i rachunkowe. Oferujemy także usługi z zakresu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, kadr i płac oraz rejestracji działalności gospodarczej.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt: