___________________________________________________

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe „TAX-AUDYT” Biegły Rewident Danuta Ukleja

Nazwa Firmy:

Adres:

Dworcowa 3/3

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.taxaudyt.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

W zakresie świadczonych przez nas usług księgowych znajduje się: - prowadzenie ksiąg rachunkowych: opracowanie zakładowego planu kont; bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych; sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego CIT oraz podatku od towarów i usług VAT; prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji; sporządzanie bilansów, rachunków wyników; okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP; przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.; konsolidację sprawozdań finansowych - prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów: bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych; sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego PIT oraz podatku od towarów i usług VAT; prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia; bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt: