___________________________________________________

Nazwa Firmy:

Biuro Księgowe Aga Agnieszka Orczykowska

Nazwa Firmy:

Adres:

Jaśminowa 1

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.ksiegowosc-aga.com.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Podstawowym zakresem działania naszego biura jest : prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie książki przychodów i rozchodów ryczałt ewidencjonowany, prowadzenie spraw kadrowych i płacowych, prowadzenie windykacji należności, obsługa w zakresie spraw BHP i P. poż., obsługa w zakresie czasu pracy kierowców, zwrot VAT z zagranicy.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Obsługi Ekonomiczno-Organizacyjnej Boeo Wojciech Górski

Nazwa Firmy:

Adres:

Stanisława Wojciechowskiego 5

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.podatki-kalisz.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Oferta: - prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów - ryczałtu ewidencjonowanego - ewidencji podatku od towarów i usług - sporządzanie deklaracji PIT i VAT - VZM-1 zwrot VAT za materiały budowlane - rozliczenia z ZUS-em - zakladanie, restrukturyzacja i likwidacja podmiotów gospodarczych - reprezentowanie podatników przed organami skarbowymi - doradztwo podatkowe - kursy i szkolenia - mediacje w sporach zbiorowych.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt: