___________________________________________________

Nazwa Firmy:

Biuro Usług Księgowych i Wycen Grażyna Pawlukowicz

Nazwa Firmy:

Adres:

Jana Kiepury 79/33

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.bukiw.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Nasze biuro świadczy usługi związane z prowadzeniem: ksiąg rachunkowych, ryczałtów ewidencjonowanych, książek przychodów i rozchodów, spraw płacowo-podatkowych pracowników i zleceniobiorców oraz sporządza : ewidencje i deklaracje dla celów rozliczeń z Urzędem Skarbowym, dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe dla celów ubezpieczeń społecznych. Ponadto naszym klientom oferujemy, poparte wieloletnim doświadczeniem, doradztwo gospodarcze.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

„GoldFang” Agnieszka Mzyk

Nazwa Firmy:

Adres:

Krótka 22

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.goldfang.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentacji księgowej, Prowadzenie bieżących zapisów w ewidencji księgowej, Informowanie Zleceniodawcy o wysokości miesięcznych zaliczek w zakresie podatku dochodowego, zgodnych ze stanem wynikającym z zapisów księgowych, Sporządzanie co miesiąc szczegółowego zestawienia wszystkich zapisów dokonanych na kontach rodzajowych oraz narastająco obroty i salda tych kont, kontrolę dokumentacji księgowej pod względem formalnym dekretowanie dokumentów, ujęcie dokumentów księgowych w ewidencji: KPiR, rejestr sprzedaży, rejestr zakupu, ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz podatek VAT, sporządzanie i przekazywanie do właściwych urzędów deklaracji podatkowych, sporządzanie i przekazywanie do właściwych urzędów sprawozdań finansowych GUS, tworzenie instrukcji i zasad współżycia obowiązujących w przedsiębiorstwie i wiele innych.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt: