___________________________________________________

Nazwa Firmy:

„GoldFang” Agnieszka Mzyk

Nazwa Firmy:

Adres:

Krótka 22

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.goldfang.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentacji księgowej, Prowadzenie bieżących zapisów w ewidencji księgowej, Informowanie Zleceniodawcy o wysokości miesięcznych zaliczek w zakresie podatku dochodowego, zgodnych ze stanem wynikającym z zapisów księgowych, Sporządzanie co miesiąc szczegółowego zestawienia wszystkich zapisów dokonanych na kontach rodzajowych oraz narastająco obroty i salda tych kont, kontrolę dokumentacji księgowej pod względem formalnym dekretowanie dokumentów, ujęcie dokumentów księgowych w ewidencji: KPiR, rejestr sprzedaży, rejestr zakupu, ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz podatek VAT, sporządzanie i przekazywanie do właściwych urzędów deklaracji podatkowych, sporządzanie i przekazywanie do właściwych urzędów sprawozdań finansowych GUS, tworzenie instrukcji i zasad współżycia obowiązujących w przedsiębiorstwie i wiele innych.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Firma Handlowo-Usługowa „AB” Anna Bilat 

Nazwa Firmy:

Adres:

Wołkowa 22

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.biurorachunkowejg.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Świadczymy usługi w zakresie księgowości, podatków oraz kadr podmiotów o różnym profilu działalności. Biuro oferuje usługi z zakresu: księgowość, kadry i płace, zwrot VAT w rolnictwie, pomoc w zakładaniu firmy, rozliczenia roczne firm i osób fizycznych.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt: