___________________________________________________

Nazwa Firmy:

Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Gospodarczego ANNA Spółka z ograniczoną odpow

Nazwa Firmy:

Adres:

1 Maja 52

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.kancelaria-anna.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Nasze usługi obejmują m.in.: W zakresie rachunkowości i podatków oferujemy: prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego, prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT, prowadzenie ewidencji środków trwałych, sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług, sporządzanie bilansu rocznego, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, sporządzanie ewidencji i deklaracji do systemu Intrastat.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt: