___________________________________________________

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe „Podatnik - Jan” Artur Podbielski

Nazwa Firmy:

Adres:

Sikorskiego 20

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.podatnikjan.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego, prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług, prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia, prowadzenie innych ewidencji w zależności od potrzeb klienta, prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej, sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych VAT, sporządzanie rocznych zeznań podatkowych, sporządzanie informacji statystycznych do GUS, reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt: