___________________________________________________

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe Małgorzata Kowalska

Nazwa Firmy:

Adres:

Roweckiego-Grota 21a

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.biuro-rachunkowe-gorzow.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Zakres usług dla podmiotów gospodarczych obejmuje: • prowadzenie ksiąg rachunkowych handlowych • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów • prowadzenie ewidencji ryczałtowych • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubepieczeń Społecznych • obsługa kadrowo-płacowa • pomoc w zakładaniu firmy • doradztwo podatkowe. Zakres usług dla osób fizycznych: • sporządzanie zeznań rocznych przychody krajowe i zagraniczne • sporządzanie wniosku VZM-1 o zwrot podatku VAT od zakupu materiałów budowlanych • doradztwo podatkowe.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowo-Finansowe mgr Renata Tutka 

Nazwa Firmy:

Adres:

Składowa 11

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://biuro-rachunkowo-finansowe.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Sporządzanie list płac na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy, Sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych, Sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika, Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji, rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych, Rejestracja i wyrejestrowania pracowników w ZUS, Sporządzanie rocznych informacji o dochodach, Sporządzanie rocznego obliczenia podatku, Obsługa dofinansowań PFRON, Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia, Obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych, Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, ewidencji przychodów, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, ewidencji transakcji wewnątrzwspólnotowych, Rozliczenia deklaracji PIT, VAT, VAT EU i wiele innych

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Podatkowe „EKONOMIST” S.C. Elżbieta Troczewska, Marcin Troczewski

Nazwa Firmy:

Adres:

Sikorskiego 118/2

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.ekonomist.prv.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Prowadzenie ksiąg handlowych, prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego, sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczenia z ZUS, prowadzenie spraw pracowniczych, sporządzanie zeznań rocznych, wyjaśnienia w Urzędach Skarbowych i ZUS, pomoc w założeniu firmy i inne.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe „SIGMA” Urszula Zygadło

Nazwa Firmy:

Adres:

Borowskiego 9

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.sigmabiuro.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Biuro księgowe świadczy usługi polegające na: prowadzeniu: ewidencji przychodów na cele zryczałtowanego podatku dochodowego, podatkowej książki przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych, ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, ewidencji przebiegu pojazdu oraz ewidencji zależnej od zgłoszonych przez klienta potrzeb, dokumentacji kadrowo-płacowej, sporządzaniu: miesięcznych deklaracji podatkowych, rocznych zeznań podatkowych, przygotowywaniu informacji statystycznych dla GUS na podstawie danych pochodzących z urządzeń księgowych, rozliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Klienta oraz osób z nim współpracujących i pracowników oraz sporządzaniu dokumentów zgłoszeniowych i przekazywaniu ich drogą elektroniczną do właściwego oddziału ZUS .

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Megan Biuro Rachunkowe Magdalena Kujawa

Nazwa Firmy:

Adres:

Ściegiennego 7

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.biuromegan.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Nasi Klienci mogą również liczyć na pełną i profesjonalną pomoc w zakresie: - pomocy w postępowaniu podatkowym; - wyprowadzania zaległości podatkowych; - pomocy przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej; - reprezentacji podatkowej; - sporządzania sprawozdań statystycznych. Klient nie ponosi kosztów zatrudnienia pracowników, wyposażenia stanowisk pracy, szkolenia, ewentualnych zwolnień lekarskich i urlopów. Powierzając nam obsługę swojej firmy, Klient płaci za faktycznie wykonaną usługę.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt: