___________________________________________________

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe PHU „CONFIG.SAM” Jan Suchecki

Nazwa Firmy:

Adres:

Czartoryskiego 29/2

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.jansuchecki.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Ewidencje podatku od towarów i usług; obsługa pracowników; rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS; ewidencja kosztów i przychodów; ewidencja środków trwałych; ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług; obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli; wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług; sporządzenie raportów rocznych i miesięcznych; Sporządzanie: - list płac; - odcinki wypłat wynagrodzeń; - imiennych raportów osób ubezpieczonych RMUA; - deklaracji ZUS; - informacji o podatku od osób fizycznych dotychczas PIT 4; - przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS; - sprawozdań dotyczących zatrudnienia.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Megan Biuro Rachunkowe Magdalena Kujawa

Nazwa Firmy:

Adres:

Ściegiennego 7

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.biuromegan.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Nasi Klienci mogą również liczyć na pełną i profesjonalną pomoc w zakresie: - pomocy w postępowaniu podatkowym; - wyprowadzania zaległości podatkowych; - pomocy przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej; - reprezentacji podatkowej; - sporządzania sprawozdań statystycznych. Klient nie ponosi kosztów zatrudnienia pracowników, wyposażenia stanowisk pracy, szkolenia, ewentualnych zwolnień lekarskich i urlopów. Powierzając nam obsługę swojej firmy, Klient płaci za faktycznie wykonaną usługę.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe „SIGMA” Urszula Zygadło

Nazwa Firmy:

Adres:

Borowskiego 9

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.sigmabiuro.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Biuro księgowe świadczy usługi polegające na: prowadzeniu: ewidencji przychodów na cele zryczałtowanego podatku dochodowego, podatkowej książki przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych, ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, ewidencji przebiegu pojazdu oraz ewidencji zależnej od zgłoszonych przez klienta potrzeb, dokumentacji kadrowo-płacowej, sporządzaniu: miesięcznych deklaracji podatkowych, rocznych zeznań podatkowych, przygotowywaniu informacji statystycznych dla GUS na podstawie danych pochodzących z urządzeń księgowych, rozliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Klienta oraz osób z nim współpracujących i pracowników oraz sporządzaniu dokumentów zgłoszeniowych i przekazywaniu ich drogą elektroniczną do właściwego oddziału ZUS .

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Finansowe CASH & KONTAX Sp. z o.o.

Nazwa Firmy:

Adres:

Kostrzyńska 59

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.bfck.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Świadczone usługi są indywidualnie dopasowywane do potrzeb klienta, co sprawia iż współpraca z firmą Cash Kontax staje się przyjemna i dogodna. Duże doświadczenie pozwala prowadzić księgowość firmom z różnorodnych branż i o różnorodnej formie prawnej. Oferujemy: sporządzanie deklaracji i sprawozdań podatkowych, obsługa kadrowo-płacowa, sporządzanie wniosków kredytowych, doradztwo finansowe, pełna księgowość księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe Akonto Izabela Solarczyk-Mańczyńska

Nazwa Firmy:

Adres:

Paderewskiego 64/3

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.akonto.gorzow.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Oferujemy między innymi: prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów; prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT; zakładanie i aktualizowanie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; sporządzanie sprawozdań finansowych oraz dla celów statystycznych; prowadzenie ewidencji wyposażenia; sporządzanie list płac oraz prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przez zleceniodawcę; sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji; zakładanie akt osobowych; prowadzenie kart przychodów pracowników. zgłaszanie przedsiębiorców oraz pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego; sporządzanie deklaracji i raportów. weryfikację ksiąg i wyprowadzanie zaległości; sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego; pomoc w uruchomieniu lub likwidacji działalności gospodarczej.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt: