___________________________________________________

Nazwa Firmy:

Biuro Podatkowe „EKONOMIST” S.C. Elżbieta Troczewska, Marcin Troczewski

Nazwa Firmy:

Adres:

Sikorskiego 118/2

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.ekonomist.prv.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Prowadzenie ksiąg handlowych, prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego, sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczenia z ZUS, prowadzenie spraw pracowniczych, sporządzanie zeznań rocznych, wyjaśnienia w Urzędach Skarbowych i ZUS, pomoc w założeniu firmy i inne.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe PHU „CONFIG.SAM” Jan Suchecki

Nazwa Firmy:

Adres:

Czartoryskiego 29/2

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.jansuchecki.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Ewidencje podatku od towarów i usług; obsługa pracowników; rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS; ewidencja kosztów i przychodów; ewidencja środków trwałych; ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług; obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli; wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług; sporządzenie raportów rocznych i miesięcznych; Sporządzanie: - list płac; - odcinki wypłat wynagrodzeń; - imiennych raportów osób ubezpieczonych RMUA; - deklaracji ZUS; - informacji o podatku od osób fizycznych dotychczas PIT 4; - przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS; - sprawozdań dotyczących zatrudnienia.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe Małgorzata Kowalska

Nazwa Firmy:

Adres:

Roweckiego-Grota 21a

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.biuro-rachunkowe-gorzow.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Zakres usług dla podmiotów gospodarczych obejmuje: • prowadzenie ksiąg rachunkowych handlowych • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów • prowadzenie ewidencji ryczałtowych • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubepieczeń Społecznych • obsługa kadrowo-płacowa • pomoc w zakładaniu firmy • doradztwo podatkowe. Zakres usług dla osób fizycznych: • sporządzanie zeznań rocznych przychody krajowe i zagraniczne • sporządzanie wniosku VZM-1 o zwrot podatku VAT od zakupu materiałów budowlanych • doradztwo podatkowe.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowo-Finansowe mgr Renata Tutka 

Nazwa Firmy:

Adres:

Składowa 11

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://biuro-rachunkowo-finansowe.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Sporządzanie list płac na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy, Sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych, Sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika, Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji, rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych, Rejestracja i wyrejestrowania pracowników w ZUS, Sporządzanie rocznych informacji o dochodach, Sporządzanie rocznego obliczenia podatku, Obsługa dofinansowań PFRON, Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia, Obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych, Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, ewidencji przychodów, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, ewidencji transakcji wewnątrzwspólnotowych, Rozliczenia deklaracji PIT, VAT, VAT EU i wiele innych

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe Akonto Izabela Solarczyk-Mańczyńska

Nazwa Firmy:

Adres:

Paderewskiego 64/3

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.akonto.gorzow.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Oferujemy między innymi: prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów; prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT; zakładanie i aktualizowanie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; sporządzanie sprawozdań finansowych oraz dla celów statystycznych; prowadzenie ewidencji wyposażenia; sporządzanie list płac oraz prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przez zleceniodawcę; sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji; zakładanie akt osobowych; prowadzenie kart przychodów pracowników. zgłaszanie przedsiębiorców oraz pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego; sporządzanie deklaracji i raportów. weryfikację ksiąg i wyprowadzanie zaległości; sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego; pomoc w uruchomieniu lub likwidacji działalności gospodarczej.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt: