___________________________________________________

Nazwa Firmy:

Biuro Usług Podatkowo-Księgowych „Agla” Renata Gargulińska-Zgoła

Nazwa Firmy:

Adres:

Szwoleżerów 1B/1

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://biuro-podatkowe-gorzow.info-net.com.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie: ♦ prowadzenia ksiąg podatkowych ♦ rejestru VAT ♦ płac ♦ ZUS ♦ spraw pracowniczych ♦ doradztwo podatkowe ♦ reprezentowanie przedsiębiorców przed urzędami w wyżej wymienionym zakresie. Koncesja Ministra Finansów nr wpisu 02709

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Megan Biuro Rachunkowe Magdalena Kujawa

Nazwa Firmy:

Adres:

Ściegiennego 7

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.biuromegan.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Nasi Klienci mogą również liczyć na pełną i profesjonalną pomoc w zakresie: - pomocy w postępowaniu podatkowym; - wyprowadzania zaległości podatkowych; - pomocy przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej; - reprezentacji podatkowej; - sporządzania sprawozdań statystycznych. Klient nie ponosi kosztów zatrudnienia pracowników, wyposażenia stanowisk pracy, szkolenia, ewentualnych zwolnień lekarskich i urlopów. Powierzając nam obsługę swojej firmy, Klient płaci za faktycznie wykonaną usługę.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowo-Finansowe mgr Renata Tutka 

Nazwa Firmy:

Adres:

Składowa 11

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://biuro-rachunkowo-finansowe.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Sporządzanie list płac na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy, Sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych, Sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika, Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji, rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych, Rejestracja i wyrejestrowania pracowników w ZUS, Sporządzanie rocznych informacji o dochodach, Sporządzanie rocznego obliczenia podatku, Obsługa dofinansowań PFRON, Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia, Obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych, Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, ewidencji przychodów, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, ewidencji transakcji wewnątrzwspólnotowych, Rozliczenia deklaracji PIT, VAT, VAT EU i wiele innych

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Podatkowe „EKONOMIST” S.C. Elżbieta Troczewska, Marcin Troczewski

Nazwa Firmy:

Adres:

Sikorskiego 118/2

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.ekonomist.prv.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Prowadzenie ksiąg handlowych, prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego, sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczenia z ZUS, prowadzenie spraw pracowniczych, sporządzanie zeznań rocznych, wyjaśnienia w Urzędach Skarbowych i ZUS, pomoc w założeniu firmy i inne.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe PHU „CONFIG.SAM” Jan Suchecki

Nazwa Firmy:

Adres:

Czartoryskiego 29/2

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.jansuchecki.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Ewidencje podatku od towarów i usług; obsługa pracowników; rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS; ewidencja kosztów i przychodów; ewidencja środków trwałych; ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług; obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli; wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług; sporządzenie raportów rocznych i miesięcznych; Sporządzanie: - list płac; - odcinki wypłat wynagrodzeń; - imiennych raportów osób ubezpieczonych RMUA; - deklaracji ZUS; - informacji o podatku od osób fizycznych dotychczas PIT 4; - przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS; - sprawozdań dotyczących zatrudnienia.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt: