___________________________________________________

Nazwa Firmy:

Kancelaria Doradców Podatkowych Biuro Rachunkowe „Ster” s.c. Witold Franc, Micha

Nazwa Firmy:

Adres:

Strzelców Bytomskich 308a

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://franc.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Usługi księgowe: prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług VAT, prowadzenie ewidencji przychodów - ryczałt, dokumenty rozliczeniowe do Urzędu Skarbowego.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe „Sofia” Kostyło Zofia

Nazwa Firmy:

Adres:

Dworcowa 25/27

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.sofia.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Doradztwo podatkowe i gospodarcze, reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi, rozliczenia ZUS, usługi księgowe w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, wraz ze sporządzaniem deklaracji i zeznań także zagranicznych, obsługa spraw kadrowo – płacowych, szkolenia BHP, porady prawne z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, opracowanie wniosków kredytowych, business plany, sporządzanie badań ksiąg pod względem rachunkowym i podatkowym, audyt księgowy.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe Danuta Kluszczyk

Nazwa Firmy:

Adres:

Tysiąclecia 27

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.biuro-rachunkowe.bytom.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Zakres usług: Pełny zakres usług księgowych, Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, Prowadzenie wymaganych ewidencji podatkowych: ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, Sporządzanie pełnej dokumentacji rozliczeniowej w zakresie podatku dochodowego, zgodnych ze stanem wynikającym z zapisów księgowych, Prowadzenie ewidencji i sporządzania deklaracji VAT, Sporządzanie pełnej dokumentacji dotyczącej pracowników i wynagrodzeń: akta pracownika, lista płac, deklaracje ZUS, podatek od wynagrodzeń, Opracowanie i przygotowanie do księgowania otrzymanych dokumentów, Sprawdzanie dokumentów dostarczanych przez zleceniodawcę pod względem rachunkowym i formalnym. Przekazywania dokumentacji, deklaracji i innych dokumentów, do których sporządzania zleceniobiorca jest obowiązany na podstawie umowy, uprawnionym podmiotom w terminach wynikających z przepisów prawa, Utrzymywanie stałego kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt: