___________________________________________________

Nazwa Firmy:

Firma Audytorska „El - Ma” Elżbieta Sałasińska

Nazwa Firmy:

Adres:

Filtrowa 27

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.el-ma.bydgoszcz.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia: audytu: badanie sprawozdań finansowych, przegląd sprawozdań finansowych. Pełnej księgowości: tworzenie planu kont, pomoc przy ustalaniu polityki rachunkowości, ewidencja kosztów i przychodów, ewidencja podatku od towarów i usług, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli, sporządzanie sprawozdań finansowych. Podatkowej księgi przychodów i rozchodów: ewidencja kosztów i przychodów, ewidencja podatku od towarów i usług, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, obsługa pracowników. Ryczałtu ewidencjonowanego: rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, sporządzanie deklaracji podatkowych. Obsługi kadrowej: naliczanie wynagrodzeń z tyt. umów: o pracę, zlecenia i o dzieło wyliczanie comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie informacji rocznych o dochodach pracowników PIT, sporządzanie deklaracji PFRON, sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań do ZUS i wiele innych

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JMR” S.C. Jarosław Kapała Robert Kapała

Nazwa Firmy:

Adres:

Brzozowa 39/72

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.jmr.bydgoszcz.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Biuro rachunkowe proponuje następujący zakres usług: - prowadzenie ksiąg rachunkowych – pełna obsługa ksiegowa - prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów - prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego - sporządzanie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT dla wszystkich rodzajów ksiąg rachunkowych i podatkowych - sporządzanie innych ewidencji: • środków trwałych • wyposażenia - obsługą spraw pracowniczych w zakresie podatkowym: • listy płac • karty wynagrodzeń - sporządzanie i dostarczanie do Urzędów Skarbowych deklaracji: • CIT • PIT • NIP - sporządzanie deklaracji i innych dokumentów do ZUS w oparciu o Program Płatnik - dostarczanie ZUS-owskich dokumentów przez INTERNET. Zajmujemy się również pomocą w rozpoczęciu działalności gospodarczej: - kierując w odpowiedniej kolejności do odpowiednich Urzędów - pomagamy w doborze odpowiedniej formy opodatkowania - pomagamy w zrozumieniu niektórych zagadnień podatkowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wybranej działalności.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro-Max Wojciech Brzykcy

Nazwa Firmy:

Adres:

Terasy 7a

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.biuro-max.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Usługi naszego biura obejmują całokształt spraw związanych z księgowością i prawidłowym funkcjonowaniem firmy. - Prowadzenie ewidencji ryczałtowych - Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów - Prowadzenie ksiąg handlowych - Obsługa kadrowo płacowa - Rejestracje działalności gospodarczej - Opracowywanie rozliczeń rocznych - Rozliczanie wspólnot mieszkaniowych.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe „FISKUS” Wiesława Kapłon

Nazwa Firmy:

Adres:

Jana Karola Chodkiewicza 17

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.fiskusbiuro.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Oferowane usługi: Księgi Handlowe, Karta Podatkowa, Ewidencje dla ryczałtowców, Ewidencje VAT, Rozliczenia ZUS, Sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT, ZUS, VZM, KPiR, ZUS, prawo pracy i wiele innych usług...

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt: