___________________________________________________

Nazwa Firmy:

Doradca Podatkowy Tadeusz Matyas

Nazwa Firmy:

Adres:

Kościuszki 27 budynek A

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.rachmistrz.net

Adres strony:

Opis Firmy:

Świadczymy usługi w zakresie: prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji przychów – ryczałt ewidencjonowany, prowadzenie ewidencji VAT, porady z zakresu zobowiązań podatkowych, sporządzenie listy płac pracowników i rachunków zleceniobiorców, sporządzanie i wysyłka deklaracji podatkowych e-deklaracje, sporządzanie i wysyłka deklaracji ZUS internet, sporządzenie i wysyłka zeznania rocznego e-deklaracje, przygotowywanie zestawień i bilansów, wydruk poleceń przelewów do US i ZUS.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

FORTUNA Doradztwo Podatkowe Beata Fortuna

Nazwa Firmy:

Adres:

Gościeradzka 53

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.fortunadoradcy.pl/home/

Adres strony:

Opis Firmy:

Oferta szczegółowa w zakresie usług doradztwa podatkowego: Doradztwo prawne i podatkowe w zakresie prawa materialnego i procesowego, Zakładanie, przekształcenia i likwidacja podmiotów gospodarczych, Optymalizacja zobowiązań podatkowych, Zastępstwo i reprezentacja przed Urzędem Kontroli Skarbowej, Zastępstwo i reprezentacja przed Urzędem Skarbowym, Zastępstwo i reprezentacja przed Izbą Skarbową, Zastępstwo procesowe i reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Zastępstwo procesowe i reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Audyt podatkowy i księgowy, Prowadzenie ksiąg i ewidencji, Pomoc lub/i sporządzanie sprawozdań finansowych, Przygotowywanie wniosków o interpretacje podatkowe Oferta szczegółowa w zakresie gospodarczym i finansowym: Doradztwo ekonomiczne i gospodarcze, Doradztwo finansowe, w tym przygotowywanie biznes planów, Analizy ekonomiczne i finansowe, Doradztwo w zakresie organizacji firm i motywacyjnych systemów wynagrodzeń.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe „FISKUS” Wiesława Kapłon

Nazwa Firmy:

Adres:

Jana Karola Chodkiewicza 17

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.fiskusbiuro.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Oferowane usługi: Księgi Handlowe, Karta Podatkowa, Ewidencje dla ryczałtowców, Ewidencje VAT, Rozliczenia ZUS, Sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT, ZUS, VZM, KPiR, ZUS, prawo pracy i wiele innych usług...

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe LIBER Dalewski Cezary

Nazwa Firmy:

Adres:

Towarowa 2

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.liber.org.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Obsługa w zakresie podatków, rachunkowości, oraz zagadnieniach powiązanych, Obsługa kadr i płac w tym ZUS, Sporządzanie sprawozdań finansowych, Sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych, Obsługa spółek kapitałowych i osobowych w tym spółki cywilne i jawne, Obsługa dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy i ZPCHR zakłady pracy chronionej, Obsługa firm w upadłości, Kontakty z urzędami w tym Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej w tym kontrole podatkowe.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt: