___________________________________________________

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe LIBER Dalewski Cezary

Nazwa Firmy:

Adres:

Towarowa 2

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.liber.org.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Obsługa w zakresie podatków, rachunkowości, oraz zagadnieniach powiązanych, Obsługa kadr i płac w tym ZUS, Sporządzanie sprawozdań finansowych, Sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych, Obsługa spółek kapitałowych i osobowych w tym spółki cywilne i jawne, Obsługa dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy i ZPCHR zakłady pracy chronionej, Obsługa firm w upadłości, Kontakty z urzędami w tym Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej w tym kontrole podatkowe.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Doradca Podatkowy Tadeusz Matyas

Nazwa Firmy:

Adres:

Kościuszki 27 budynek A

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.rachmistrz.net

Adres strony:

Opis Firmy:

Świadczymy usługi w zakresie: prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji przychów – ryczałt ewidencjonowany, prowadzenie ewidencji VAT, porady z zakresu zobowiązań podatkowych, sporządzenie listy płac pracowników i rachunków zleceniobiorców, sporządzanie i wysyłka deklaracji podatkowych e-deklaracje, sporządzanie i wysyłka deklaracji ZUS internet, sporządzenie i wysyłka zeznania rocznego e-deklaracje, przygotowywanie zestawień i bilansów, wydruk poleceń przelewów do US i ZUS.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Firma Audytorska „El - Ma” Elżbieta Sałasińska

Nazwa Firmy:

Adres:

Filtrowa 27

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.el-ma.bydgoszcz.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia: audytu: badanie sprawozdań finansowych, przegląd sprawozdań finansowych. Pełnej księgowości: tworzenie planu kont, pomoc przy ustalaniu polityki rachunkowości, ewidencja kosztów i przychodów, ewidencja podatku od towarów i usług, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli, sporządzanie sprawozdań finansowych. Podatkowej księgi przychodów i rozchodów: ewidencja kosztów i przychodów, ewidencja podatku od towarów i usług, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, obsługa pracowników. Ryczałtu ewidencjonowanego: rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, sporządzanie deklaracji podatkowych. Obsługi kadrowej: naliczanie wynagrodzeń z tyt. umów: o pracę, zlecenia i o dzieło wyliczanie comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie informacji rocznych o dochodach pracowników PIT, sporządzanie deklaracji PFRON, sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań do ZUS i wiele innych

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe „FISKUS” Wiesława Kapłon

Nazwa Firmy:

Adres:

Jana Karola Chodkiewicza 17

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.fiskusbiuro.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Oferowane usługi: Księgi Handlowe, Karta Podatkowa, Ewidencje dla ryczałtowców, Ewidencje VAT, Rozliczenia ZUS, Sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT, ZUS, VZM, KPiR, ZUS, prawo pracy i wiele innych usług...

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt: