___________________________________________________

Nazwa Firmy:

Biuro-Max Wojciech Brzykcy

Nazwa Firmy:

Adres:

Terasy 7a

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.biuro-max.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Usługi naszego biura obejmują całokształt spraw związanych z księgowością i prawidłowym funkcjonowaniem firmy. - Prowadzenie ewidencji ryczałtowych - Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów - Prowadzenie ksiąg handlowych - Obsługa kadrowo płacowa - Rejestracje działalności gospodarczej - Opracowywanie rozliczeń rocznych - Rozliczanie wspólnot mieszkaniowych.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe „Kurdynowski” Piotr Kurdynowski

Nazwa Firmy:

Adres:

Kościuszki 27

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.kurdynowski.com.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Outsourcing usług księgowych: usługi księgowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości, deklaracje podatkowe, GUS, Intrastat, NBP, sprawozdania finansowe, raporty zarządcze, administracja finansowa, analizy finansowe, reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi. Outsourcing kadrowo-płacowy: ewidencja danych kadrowych w systemach kadrowo-płacowych, sporządzanie listy płac, naliczanie wynagrodzeń, obsługa procesu zatrudnienia pracownika, zgłaszanie pracowników do ZUS, kalkulacja zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami, deklaracje ZUS i PFRON, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach, zarobkach, świadectw pracy, sporządzanie PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA, prowadzenie i administrowanie teczek osobowych pracowników, monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP, prowadzenie ewidencji urlopowej, reprezentowanie Klienta w kontrolach organów państwowych, raportowanie zgodnie z wymaganiami Klienta. Doradztwo prawno-podatkowe i wiele innych.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe „FISKUS” Wiesława Kapłon

Nazwa Firmy:

Adres:

Jana Karola Chodkiewicza 17

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.fiskusbiuro.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Oferowane usługi: Księgi Handlowe, Karta Podatkowa, Ewidencje dla ryczałtowców, Ewidencje VAT, Rozliczenia ZUS, Sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT, ZUS, VZM, KPiR, ZUS, prawo pracy i wiele innych usług...

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Firma Audytorska „El - Ma” Elżbieta Sałasińska

Nazwa Firmy:

Adres:

Filtrowa 27

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.el-ma.bydgoszcz.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia: audytu: badanie sprawozdań finansowych, przegląd sprawozdań finansowych. Pełnej księgowości: tworzenie planu kont, pomoc przy ustalaniu polityki rachunkowości, ewidencja kosztów i przychodów, ewidencja podatku od towarów i usług, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli, sporządzanie sprawozdań finansowych. Podatkowej księgi przychodów i rozchodów: ewidencja kosztów i przychodów, ewidencja podatku od towarów i usług, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, obsługa pracowników. Ryczałtu ewidencjonowanego: rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, sporządzanie deklaracji podatkowych. Obsługi kadrowej: naliczanie wynagrodzeń z tyt. umów: o pracę, zlecenia i o dzieło wyliczanie comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie informacji rocznych o dochodach pracowników PIT, sporządzanie deklaracji PFRON, sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań do ZUS i wiele innych

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt: