___________________________________________________

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe „Kurdynowski” Piotr Kurdynowski

Nazwa Firmy:

Adres:

Kościuszki 27

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.kurdynowski.com.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Outsourcing usług księgowych: usługi księgowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości, deklaracje podatkowe, GUS, Intrastat, NBP, sprawozdania finansowe, raporty zarządcze, administracja finansowa, analizy finansowe, reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi. Outsourcing kadrowo-płacowy: ewidencja danych kadrowych w systemach kadrowo-płacowych, sporządzanie listy płac, naliczanie wynagrodzeń, obsługa procesu zatrudnienia pracownika, zgłaszanie pracowników do ZUS, kalkulacja zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami, deklaracje ZUS i PFRON, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach, zarobkach, świadectw pracy, sporządzanie PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA, prowadzenie i administrowanie teczek osobowych pracowników, monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP, prowadzenie ewidencji urlopowej, reprezentowanie Klienta w kontrolach organów państwowych, raportowanie zgodnie z wymaganiami Klienta. Doradztwo prawno-podatkowe i wiele innych.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe LIBER Dalewski Cezary

Nazwa Firmy:

Adres:

Towarowa 2

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.liber.org.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Obsługa w zakresie podatków, rachunkowości, oraz zagadnieniach powiązanych, Obsługa kadr i płac w tym ZUS, Sporządzanie sprawozdań finansowych, Sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych, Obsługa spółek kapitałowych i osobowych w tym spółki cywilne i jawne, Obsługa dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy i ZPCHR zakłady pracy chronionej, Obsługa firm w upadłości, Kontakty z urzędami w tym Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej w tym kontrole podatkowe.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JMR” S.C. Jarosław Kapała Robert Kapała

Nazwa Firmy:

Adres:

Brzozowa 39/72

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.jmr.bydgoszcz.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Biuro rachunkowe proponuje następujący zakres usług: - prowadzenie ksiąg rachunkowych – pełna obsługa ksiegowa - prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów - prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego - sporządzanie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT dla wszystkich rodzajów ksiąg rachunkowych i podatkowych - sporządzanie innych ewidencji: • środków trwałych • wyposażenia - obsługą spraw pracowniczych w zakresie podatkowym: • listy płac • karty wynagrodzeń - sporządzanie i dostarczanie do Urzędów Skarbowych deklaracji: • CIT • PIT • NIP - sporządzanie deklaracji i innych dokumentów do ZUS w oparciu o Program Płatnik - dostarczanie ZUS-owskich dokumentów przez INTERNET. Zajmujemy się również pomocą w rozpoczęciu działalności gospodarczej: - kierując w odpowiedniej kolejności do odpowiednich Urzędów - pomagamy w doborze odpowiedniej formy opodatkowania - pomagamy w zrozumieniu niektórych zagadnień podatkowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wybranej działalności.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro-Max Wojciech Brzykcy

Nazwa Firmy:

Adres:

Terasy 7a

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.biuro-max.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Usługi naszego biura obejmują całokształt spraw związanych z księgowością i prawidłowym funkcjonowaniem firmy. - Prowadzenie ewidencji ryczałtowych - Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów - Prowadzenie ksiąg handlowych - Obsługa kadrowo płacowa - Rejestracje działalności gospodarczej - Opracowywanie rozliczeń rocznych - Rozliczanie wspólnot mieszkaniowych.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt: