___________________________________________________

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe LIBER Dalewski Cezary

Nazwa Firmy:

Adres:

Towarowa 2

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.liber.org.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Obsługa w zakresie podatków, rachunkowości, oraz zagadnieniach powiązanych, Obsługa kadr i płac w tym ZUS, Sporządzanie sprawozdań finansowych, Sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych, Obsługa spółek kapitałowych i osobowych w tym spółki cywilne i jawne, Obsługa dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy i ZPCHR zakłady pracy chronionej, Obsługa firm w upadłości, Kontakty z urzędami w tym Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej w tym kontrole podatkowe.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro-Max Wojciech Brzykcy

Nazwa Firmy:

Adres:

Terasy 7a

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.biuro-max.pl

Adres strony:

Opis Firmy:

Usługi naszego biura obejmują całokształt spraw związanych z księgowością i prawidłowym funkcjonowaniem firmy. - Prowadzenie ewidencji ryczałtowych - Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów - Prowadzenie ksiąg handlowych - Obsługa kadrowo płacowa - Rejestracje działalności gospodarczej - Opracowywanie rozliczeń rocznych - Rozliczanie wspólnot mieszkaniowych.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

Biuro Rachunkowe „Kurdynowski” Piotr Kurdynowski

Nazwa Firmy:

Adres:

Kościuszki 27

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.kurdynowski.com.pl/

Adres strony:

Opis Firmy:

Outsourcing usług księgowych: usługi księgowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości, deklaracje podatkowe, GUS, Intrastat, NBP, sprawozdania finansowe, raporty zarządcze, administracja finansowa, analizy finansowe, reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi. Outsourcing kadrowo-płacowy: ewidencja danych kadrowych w systemach kadrowo-płacowych, sporządzanie listy płac, naliczanie wynagrodzeń, obsługa procesu zatrudnienia pracownika, zgłaszanie pracowników do ZUS, kalkulacja zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami, deklaracje ZUS i PFRON, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach, zarobkach, świadectw pracy, sporządzanie PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA, prowadzenie i administrowanie teczek osobowych pracowników, monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP, prowadzenie ewidencji urlopowej, reprezentowanie Klienta w kontrolach organów państwowych, raportowanie zgodnie z wymaganiami Klienta. Doradztwo prawno-podatkowe i wiele innych.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt:

Nazwa Firmy:

FORTUNA Doradztwo Podatkowe Beata Fortuna

Nazwa Firmy:

Adres:

Gościeradzka 53

Adres:

Nr. Tel.:

Nr. Tel.:

Adres strony:

http://www.fortunadoradcy.pl/home/

Adres strony:

Opis Firmy:

Oferta szczegółowa w zakresie usług doradztwa podatkowego: Doradztwo prawne i podatkowe w zakresie prawa materialnego i procesowego, Zakładanie, przekształcenia i likwidacja podmiotów gospodarczych, Optymalizacja zobowiązań podatkowych, Zastępstwo i reprezentacja przed Urzędem Kontroli Skarbowej, Zastępstwo i reprezentacja przed Urzędem Skarbowym, Zastępstwo i reprezentacja przed Izbą Skarbową, Zastępstwo procesowe i reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Zastępstwo procesowe i reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Audyt podatkowy i księgowy, Prowadzenie ksiąg i ewidencji, Pomoc lub/i sporządzanie sprawozdań finansowych, Przygotowywanie wniosków o interpretacje podatkowe Oferta szczegółowa w zakresie gospodarczym i finansowym: Doradztwo ekonomiczne i gospodarcze, Doradztwo finansowe, w tym przygotowywanie biznes planów, Analizy ekonomiczne i finansowe, Doradztwo w zakresie organizacji firm i motywacyjnych systemów wynagrodzeń.

Opis Firmy:

Kontakt:

Kontakt: